Redakcja

 

Daniel Boćkowski – redaktor naczelny
(Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii PAN)

Mariusz Wołos – zastępca redaktora naczelnego
(Instytut Historii PAN, UP w Krakowie)

Mariusz Kulik – sekretarz redakcji
(Instytut Historii PAN)

Jan Jacek Bruski
(Uniwersytet Jagielloński)

Andrzej Furier
(Uniwersytet Szczeciński)

Bartłomiej Gajos – asystent redakcji
(Centrum Dialogu im. J. Mieroszewskiego)

 

 

Ewa Bazyl - redaktor językowy (jęz. polski)

Grażyna Waluga - redaktor językowy (jęz. angielski)

Agnieszka Pospiszil - redaktor językowy (jęz. rosyjski)