Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dla Recenzentów

Zachęcamy osoby zainteresowane publikacją w „Studiach z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, a także recenzentów, do zapoznania się z obowiązującymi zasadami oraz do pobrania potrzebnych plików.

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności