Ułatwienia dostępu

Skip to main content
 • Iskra Bayewa
  (Uniwersytet Sofijski, Bułgaria)
 • Tadeusz Epsztein
  (Instytut Historii PAN, Polska)
 • Jiřî Friedl
  (Univerzita Obrany, Brno, Czechy)
 • Jarosław Hrycak
  (Narodowy Uniwersytet „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, Ukraina)
 • Ēriks Jēkabsons
  (Latvijas Universitāte, Łotwa)
 • Renata Król-Mazur
  (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 • Piotr Łossowski
  (Prof. em., Instytut Historii PAN, Polska)
 • Wojciech Materski
  (Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska
 • Irina Matiasz
  (Instytut Historii Ukraińskiej Narodowej Akademii Nauk w Kijowie, Ukraina; Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
 • Kimitaka Matsuzato
  (Uniwersytet Tokijski, Japonia)
 • Andrzej Nowak
  (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii PAN, Polska)
 • Aleksandr Rupasow
  (Petersburski Instytut Historii RAN, Rosja)
 • Timothy Snyder
  (Uniwersytet Yale, USA)
 • Darius Staliunas
  (Litewski Instytut Historyczny w Wilnie, Litwa)
 • Alicja Stępień-Kuczyńska
  (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 • Jacek Tebinka
  (Uniwersytet Gdański, Polska)

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności