Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” wydawane są przez Instytut Historii PAN w koedycji z Fundacją Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Przez ostatnie pół wieku ukazywały się jako rocznik, od tomu XLIX wydawane są jako półrocznik, w całkowicie odmienionej szacie graficznej.

W ostatnich latach Studia realizowały: 5-letni projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, wydając co roku dodatkowy numer anglojęzyczny, a także program „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” oraz program „Index Plus” w ramach finansowania MNiSW. Aktualnie realizowany jest 2-letni projekt MEiN „Rozwój czasopism naukowych” (RCN/SN/0181/2021/1).

Autorzy publikujący w czasopiśmie nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów. Redakcja nie pobiera od autorów opłat za przygotowanie, umieszczenie i wydruk materiałów. Czasopismo jest finansowane ze środków budżetowych państwa.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie: 100 (do 31.12.2023 – 140).

Dyscypliny przypisane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: historia, nauki o sztuce, nauki o polityce i administracji, stosunki międzynarodowe.

Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski, francuski, niemiecki.

Referencyjną wersją czasopisma jest wersja cyfrowa.


Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności