Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. LVI, z. 1 (2021)

p007 0 00 01Spis treści

 


Artykuły

p007 0 00 01Пшемыслав Адамчевски, О римско-католическом костеле в Темир-Хан-Шуре (Буйнакске)

On a Roman-Catholic Church in Temirkhan-Shura (Buynaksk)

 
p007 0 00 01Ewelina Podgajna, Wincenty Witos wobec Rosji i ZSRR

Wincenty Witos towards Russia and the USSR 


p007 0 00 01Aneta Dawidowicz, Recepcja twórczości Mikołaja Bierdiajewa w myśli politycznej polskiego nacjonalizmu w latach trzydziestych XX wieku

The Reception of Nikolai Berdyaev’s Work in the Political Th ought of Polish Nationalism in the 1930s


p007 0 00 01Tomasz Jacek Lis, Wybrane polsko-jugosłowiańskie organizacje w okresie międzywojennym

The Selected Polish-Yugoslav Organisations in the Interwar Period  


p007 0 00 01Michał Jerzy Zacharias, Milovan Đilas – polityk, myśliciel, analityk systemu komunistycznego. Cz. 1: Buntownik i komunista

Milovan Đilas – A Politician,Thinker, Analyst of the Communist System. Part 1: A Rebel and Communist

 

p007 0 00 01Dariusz Jarosz, Problemy indemnizacyjne w stosunkach polsko-belgijskich po II wojnie światowej

Problems of Indemnity in Polish-Belgian Relations after the Second World War


 

p007 0 00 01Krzysztof Buchowski, Litwa 1993: kluczowy rok niepodległości

Lithuania 1993: Pivotal Year of Independence
p007 0 00 01Rafał Czachor, Funkcjonowanie samorządu lokalnego we współczesnym państwie niedemokratycznym. Przykład Republiki Białoruś w latach 1991–2019
Functioning of Local Self-Government in the Contemporary Non-Democratic State. The Case of the Republic of Belarus in 1991–2019

 

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01 9 Aprili. Sakarthwelos szinagan sakmeta saministros arkiwi, kierownik projektu Omar Tuszuraszwili (Andrzej Furier)

 

p007 0 00 01Wytyczne dla autorów

 

p007 0 00 01Zasady recenzowania artykułów

 

p007 0 00 01Recenzenci współpracujący ze „Studiami z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”

 

 

 powrotSDR