Home

Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. XLIX, z. 2 (2014)

p007 0 00 01Spis treści


p007 0 00 01Roman Jurkowski, Majątek wygrany w karty – jak po powstaniu styczniowym litewskie ‑Kałnoberże znalazły się w rękach rodziny Stołypinów


p007 0 00 01Joanna Gierowska‑Kałłaur, Marek Kornat (oprac.), Turcja w koncepcjach polskiego Sztabu Generalnego w okresie Konferencji Lozańskiej (1922—1923). Nieznane memorandum Tadeusza Schaetzla


p007 0 00 01Ewa Kowalska Dąbrowska, Pomoc Joint i Agro‑Joint dla ludności żydowskiej na obszarze Białorusi radzieckiej


p007 0 00 01Henryk Walczak, Polska a sprawa rumuńsko‑sowieckiego paktu o nieagresji w latach 1931 – 1932


p007 0 00 01Marek Kazimierz Kamiński, Klęska państwa czechosłowackiego w 1938 r.


p007 0 00 01Hubert Kuberski, Wschodnioeuropejska odyseja Leona Degrelle’a. Walońscy ochotnicy Waffen SS (1943-1945) na froncie wschodnim


p007 0 00 01Sebastian Chojnacki, Sowiecka sztuka operacyjna w latach 1940-1941.


p007 0 00 01Wiktor Hebda, Serbska dominacja polityczna w pierwszej federacji narodów południowosłowiańskich (1918-1941) – zarys problematyki.


p007 0 00 01Eugeniusz Mironowicz, Rosja – Ukraina. 25 lat między „ograniczoną współpracą a ograniczoną konfrontacją”.


p007 0 00 01Recenzje

 

powrotSDR2