Home

Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. XLVIII, (2013)

p007 0 00 01Spis treści

 

p007 0 00 01Aleksandra Julia Leinwand, Rosja w propagandzie polskich powstań narodowych 1768‑1864. Wybrane zagadnienia

p007 0 00 01Hanna Marczewska‑Zagdańska, Stosunki amerykańsko‑rosyjskie w okresie wojny secesyjnej (1861‑1865)

p007 0 00 01Łukasz Chimiak, Z dziejów polskiej mniejszości w Bośni. Życie i działalność Wiktora i Artura Burdów

p007 0 00 01Joanna Gierowska‑Kałłaur, „Białorusini” czy „Moskale”? Ludność miejscowa Białej Rusi w świetle raportów emisariuszy Straży Kresowej Okręgu Brzesko‑Grodzieńskiego

p007 0 00 01Bartłomiej Rusin, Lewis Namier a kwestia ,,linii Curzona’’ i kształtowania się polskiej granicy wschodniej po I wojnie światowej

p007 0 00 01Maciej Górny, „Futurystyczna geografia”. Rola geografów w kształtowaniu
granic Europy Środkowo‑Wschodniej i Południowo‑Wschodniej w latach 1914‑1920

p007 0 00 01Andrzej M. Brzeziński, Oskar Halecki – rzecznik krajów Europy
Środkowej i Wschodniej w Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów (1922‑1925)

p007 0 00 01Renata Zawistowska, Ustalenie granicy Węgier z Chorwacją i Serbią po I wojnie światowej 

p007 0 00 01Przemysław Adamczewski, Zapis testamentowy Witolda Zglenickiego dla Kasy im. Józefa Mianowskiego 

p007 0 00 01Ewa Cytowska, Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki, sierpień/wrzesień 1939 – czerwiec 1941 roku. Amerykański bilans zysków i strat współpracy ze Związkiem Sowieckim

p007 0 00 01Ernest Komoński, Ludność polska Wołynia i Galicji Wschodniej wobec mordów ukraińskich w latach 1943‑1944. Antropologia strachu

p007 0 00 01Michał Jerzy Zacharias, Antystalinowska „herezja” w jugosłowiańskiej ortodoksji. Stalin, ZSRS i system sowiecki w poglądach politycznych Milovana Đilasa w latach 1950‑1952

p007 0 00 01Maciej Skorczewski, Kosowo, mit kosowski i jego recepcja 

p007 0 00 01Renata Król‑Mazur, GU(U)AM – od deklaracji po rzeczywistość 

p007 0 00 01Paweł Libera, Z dziejów „Buntu Młodych” i „Polityki”. Listy Aleksandra i Adolfa Marii Bocheńskich do Stanisława Łosia (1932‑1939)

p007 0 00 01Krzysztof Langowski, Początki działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (1943‑1956). Część 2 (1951‑1956)

p007 0 00 01Recenzje

p007 0 00 01In Memoriam

powrotSDR2