Tom XLVII (2012)

p007 0 00 01Spis treści


p007 0 00 01Hanna Marczewska Zagdańska, Listy z Europy Lajosa Kossutha do „New York Times” (1853-1856)


p007 0 00 01Janusz Gruchała, Politycy galicyjscy wobec sytuacji wewnętrznej w Austro-Węgrzech w końcu pierwszej wojny światowej (1917)


p007 0 00 01Renata Zawistowska, Prekmurje – oderwanie od Węgier i przyłączenie do Słowenii (1919-1920)

p007 0 00 01Michał Jerzy Zacharias, Od stalinizmu do „herezji”. Myśl polityczna Milovana Đilasa w latach 1941-1949


p007 0 00 01Adam Rafał Kaczyński, Sowieckie organy bezpieczeństwa na Wołyniu w latach 1944-1947


p007 0 00 01Iskra Baewa, W przeddzień krachu - stosunki bułgarsko-radzieckie w latach osiemdziesiątych

DOKUMENTY I MATERIAŁY

p007 0 00 01Marek Wojnar, Zachód i Step w dziejach Rusi i Rosji - dualizm cywilizacyjny w pisarstwie historycznym Lwa Gumilowa

p007 0 00 01Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Adwokat wobec rosyjskiego systemu karnego i politycznego - przykład Stanisława Patka

p007 0 00 01Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Stanisław Patek w świetle raportów rosyjskich urzędników


p007 0 00 01Joanna Gierowska-Kałłaur, „Depozyty” Walerego Sławka przechowywane w Moskwie. („Biuro Detaszowane Oddziału II Naczelnego Dowództwa 1919”)

p007 0 00 01Marek Kazimierz Kamiński, Ewa Orlof, Wojenne plany Hitlera w 1937 roku


p007 0 00 01Krzysztof Langowski, Początki działalności Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku (1943-1956)

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

p007 0 00 01Aleksandra Leinwand, Gentlemani o barbarzyńcach


p007 0 00 01Jacek Adamczyk, Nowa synteza dziejów Słowacjip007 0 00 01Recenzje


p007 0 00 01Życie naukowe


p007 0 00 01In Memoria

 

powrotSDR