Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. LIII, z. 2 (2018)

p007 0 00 01Spis treści


In memoriam

p007 0 00 01Andrzej Nowak, Richard Pipes: historyk „imperium zła”

 
p007 0 00 01Marek Kornat, Sowiecki totalitaryzm w myśli historycznej Richarda Pipesa


p007 0 00 01Mirosław Filipowicz, O Richardzie Pipesie

 

Artykuły


p007 0 00 01Kamila Filipczyk, Oblicza czeczeńskiego gazawatu: imam Szamil i Bajsangur Bienojewski w utworach współczesnych bardów czeczeńskich


p007 0 00 01Marek Rutkowski, Rosyjsko-chińskie traktaty dwustronne z lat pięćdziesiątych XIX wieku w formalnym przedstawieniu „Gazety Rządowej Królestwa Polskiego”

p007 0 00 01Joanna Sadowska, Fenomen „Telewizyjnej Listy Przebojów”: grodzieńscy fani polskiej muzyki


p007 0 00 01Karina Melnytska, Między podziałami a wspólnotą: symbole narodowe Czarnogóry

 

Materiały

p007 0 00 01Aleksandar Zlatanov, Niepublikowane wspomnienia o Michale Czajkowskim – Sadyku Paszy

 

p007 0 00 01Krzysztof Jasiewicz, Obława Augustowska – stan badań, ich uwarunkowania i perspektywy

Artykuły recenzyjne

p007 0 00 01 Aleksander Łaniewski, Czy metodologia powinna zaćmiewać faktografię? Nowe spojrzenie na rewolucję 1905 roku

 

p007 0 00 01Łukasz Dryblak, „Rosyjscy emigranci w walce z faszyzmem”, czy raczej w służbie ZSRS? Czyli rzecz o długich mackach sowieckich służb specjalnych


p007 0 00 01Lilla Moroz-Grzelak, Bośnia i Hercegowina w kontekście wyznaniowym współczesnej Europy. Proces westernizacji islamu i islamizacji Zachodu
 

p007 0 00 01Wytyczne dla autorów


p007 0 00 01Zasady recenzowania artykułów

 

 powrotSDR