Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. L, z. 2 (2015)

p007 0 00 01Spis treści

 

Artykuły


p007 0 00 01Krzysztof Popek, Ferdynand I Koburg w oczach prześmiewców. Uwagi na
temat bułgarskiej satyry politycznej przełomu XIX i XX wieku


p007 0 00 01Joanna Gierowska‑Kałłaur, Monarchiści i ich symulacje polityczne w maju‑lipcu 1920 roku. Memoriały płk. Maxa Bauera i gen. Wasilija Biskupskiego


p007 0 00 01Adam Radosław Suławka, Prasa Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi (KC KPZB) wydawana w języku rosyjskim


p007 0 00 01Robert Skobelski, Zagraniczne echa wyborów do Sejmu PRL z 20 stycznia 1957 roku


p007 0 00 01Tadeusz Epsztein, Nieznane fakty z biografii Romana Aftanazego (1914‑2004)


p007 0 00 01Eugeniusz Mironowicz, Sojusz interesów. Stosunki białorusko‑rosyjskie 1991‑2014


p007 0 00 01Lilla Moroz‑Grzelak, Kręgi zainteresowań problematyką macedońską w Polsce. Publikacje naukowe


p007 0 00 01Przemysław Adamczewski, Listy dotyczące osób pochodzenia kaukaskiego służących w Wojsku Polskim i działaczy ruchu prometejskiego, przechowywane w polskich archiwach w Londynie

Recenzje


p007 0 00 01Aleksandra Julia Leinwand, Katechizm Polaka myślącego. Węzły pamięci
niepodległej Polski, Fundacja Węzły Pamięci, Muzeum Historii Polski,
Wydawnictwo Znak, Kraków‑Warszawa 2014, ss. 1058, indeks nazw
osobowych, indeks nazw geograficznych, 168 fotografii + 2 płyty CD
(„Pieśni i piosenki”, „Głosy i dźwięki”)

p007 0 00 01In memoriam. Elżbieta Znamierowska‑Rakk, Prof. dr hab. Mieczysław Tanty (1928‑2015)

powrotSDR2