Home

Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. L, z. 1 (2015)

p007 0 00 01Spis treści


p007 0 00 01Andrzej Nowak, Od redaktora


p007 0 00 01Piotr Łossowski, Początki „Studiów z Dziejów ZSRR
(Rosji) i Europy Środkowej” w moich wspomnieniach


p007 0 00 01Elżbieta Znamierowska‑Rakk, Dwie dekady współtworzenia „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo‑Wschodniej”

 

Artykuły


p007 0 00 01Tomasz Jacek Lis, Osadnictwo Rusinów w Bośni i Hercegowinie
na przełomie XIX i XX wieku


p007 0 00 01Henryk Walczak, Polska a sprawa rumuńsko‑sowieckiego paktu
o nieagresji w latach 1931‑1932 (2)


p007 0 00 01Ernest Komoński, Jak przetrwać? Problemy bytowe zagrożonych zagładą Polaków w miastach Wołynia oraz Galicji Wschodniej w końcowych latach okupacji hitlerowskiej


p007 0 00 01Andrzej Nowak, Emigracja „drugiego pokolenia”: refleksje i pytania
na marginesie biografii Piotra Wandycza i Leopolda Łabędzia


p007 0 00 01Anna Perkowska, Przedradziecka tożsamość narodowa w Azji Centralnej w kontekście polityki narodowościowej ZSRR. Przegląd badań


p007 0 00 01Nataliia Slobodian, Factor of ‘power’ in the European vector of Russia’s foreign policy strategy and the globalization of energy policy


p007 0 00 01Bartłomiej Gajos, Rosyjscy historycy o początkach II wojny światowej – przypadek Aleksandra Diukowa

Recenzje

p007 0 00 01Joanna Gierowska-Kałłaur, O konieczności rzetelnego ustalania kontekstu rekonstruowanych emocji?

p007 0 00 01Recenzje

 

p007 0 00 01In memoriam

 

powrotSDR2