Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, t. XLIX, z. 1 (2014)

p007 0 00 01Spis treści


p007 0 00 01Franciszek Tyszka, Węgierskie impasy historyczne na tle europejskiego rozwoju społecznego w ujęciu Istvána Bibó


p007 0 00 01Slaven Kale, Chorwackie echa walki Polaków o wolność: Powstanie Styczniowe w chorwackiej opinii publicznej


p007 0 00 01Renata Zawistowska, Przyłączenie do Austrii po I wojnie światowej części Węgier Zachodnich – utworzenie Burgenlandu


p007 0 00 01Małgorzata Gmurczyk‑Wrońska, Polska, bolszewicy i „biała” Rosja – z wschodniej polityki Francji (1918‑1921)


p007 0 00 01Halina Parafianowicz, Sprawy Węgier na gruncie amerykańskim po I wojnie światowej. Wokół wizyt Oszkára Jasziego i Alberta Apponyiego


p007 0 00 01Małgorzata Przeniosło, Kontakty naukowe polskich i rosyjskich matematyków w dwudziestoleciu międzywojennym


p007 0 00 01Marek Wojnar, Dmytro Doncow i Polska – dwa mity

p007 0 00 01Jakub Ber, Najnowsze publikacje dotyczące historii Krymu okresu II wojny światowej


p007 0 00 01Adam Rafał Kaczyński, Cerkiew Prawosławna na Wołyniu w pierwszym dziesięcioleciu powojennym


p007 0 00 01Michał J. Zacharias, Społeczeństwo niedoskonałe, ale reformowalne. Myśl polityczna Milovana Đilasa po publikacji Nowej klasy w 1957 r.


p007 0 00 01Recenzje

 

powrotSDR2