Tom XLVI (2011)

 

Spis treści


p007 0 00 01Ewa Semenowicz, Wokół genealogii Litwinów. U źródeł mitu i sporu kulturowego


p007 0 00 01Eżbieta Znamierowska-Rakk, Modyfikacje granicy bułgarsko-greckiej w XX w. (1913-1947)


p007 0 00 01Jarosław Rubacha, Ruch ludowy w Bułgarii w latach 1914-1944


p007 0 00 01Aleksandra J. Leinwand, Walka dyplomatyczna Polski o Galicję Wschodnią 1918-1923


p007 0 00 01Renata Zawistowska, Demografia i rozmieszczenie ludności węgierskiej w Słowacji 1918-1950


p007 0 00 01Piotr Eberhardt, Linia Curzona jako wschodnia granica Polski - geneza i uwarunkowania polityczne


p007 0 00 01Robert Kuśnierz, Afera Rana - wpadka polskiego wywiadu w ZSRS w 1936 r.


Dokumenty i materiały

p007 0 00 01Joanna Gierowska-Kałłaur, Stosunek państwa łotewskiego do miejscowych Polaków i Białorusinów w początkach niepodległości łotewskiej

p007 0 00 01Damir Agičić, Przyczynek do historii polsko-jugosłowiańskich stosunków kulturalnych po II wojnie światowej - działalność Wiktora Bazielicha na polu promocji kultury i jego praca tłumacza

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Daniel Boćkowski, Polacy-Żydzi-Sowieci - nadal „zbyt trudne” pytania?

 


p007 0 00 01
Recenzje


p007 0 00 01Życie naukowe


p007 0 00 01In Memoria

 

powrotSDR