Redakcja

 

Andrzej Nowak – redaktor naczelny
(Instytut Historii PAN, Uniwersytet Jagielloński)

Daniel Boćkowski – redaktor prowadzący
(Instytut Historii PAN, Uniwersytet w Białymstoku)

Aleksandra Leinwand – sekretarz redakcji
(Instytut Historii PAN)

Andrzej Koryn
(Instytut Historii PAN)

Wojciech Materski
(Instytut Studiów Politycznych PAN)