Komitet Naukowy 

Andrzej Essen
(Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)

Jarosław Hrycak
(Uniwersytet Lwowski, Ukraina)

Marek Kazimierz Kamiński
(Instytut Historii PAN, Polska)

Natalia Liebiediewa
(Rosyjska Akademia Nauk, Rosja)

Piotr Łossowski
(Prof. em., Instytut Historii PAN, Polska)

Kimitaka Matsuzato
(Uniwersytet Hokkaido, Japonia)

Timothy Snyder
(Uniwersytet Yale, USA) 

Darius Staliunas
(Litewski Instytut Historyczny w Wilnie, Litwa)

Roman Szporluk
(Prof. em., Uniwersytet Harvarda, USA)

Jacek Tebinka
(Uniwersytet Gdański, Polska)

Romuald Wojna
(Prof. em., Instytut Historii PAN, Polska)

Elżbieta Znamierowska-Rakk
(Studium Europy Wschodniej UW, Polska)