szdr okladka 52 2

„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” wydawane są przez Instytut Historii PAN. Przez ostatnie pół wieku ukazywały się jako rocznik, od numeru XLIX wydawane są jako półrocznik, w całkowicie odmienionej szacie graficznej. To uznane w kraju i za granicą czasopismo naukowe poświęcone jest szeroko rozumianej historii Europy Środkowej i Wschodniej oraz ZSRR i Rosji w XIX i XX wieku. W Studiach publikujemy także artykuły i studia dotyczące związków tego regionu Europy z pozostałymi państwami na całym świecie oraz rozprawy poświęcone dziejom imperiów.

„Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” znajdują się na liście ERIH PLUS oraz Index Copernicus (ICV 2016 = 76.74). Są też indeksowane w bazie CEJSH i BazHum.

Studia założone zostały w 1963 r. Pierwszym redaktorem naczelnym Studiów był profesor Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Gerber, kierownik Zakładu Historii Europejskich Krajów Socjalistycznych IH PAN. Zakład ten po latach przekształcił się w Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku, zaś od roku 2013 funkcjonuje jako Zakład Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku. Kolejnymi redaktorami Studiów byli prof. Jan Żarnowski, prof. Piotr Łossowski i prof. Marek Kazimierz Kamiński. Obecnie pismo redaguje zespół pod kierownictwem prof. Andrzeja Nowaka, a w Radzie Redakcyjnej zasiadają tak wybitni reprezentanci światowej nauki historycznej, jak Natalia Liebiediewa, Kimitaka Matsuzato, Richard Pipes, Timothy Snyder, Roman Szporluk,Jarosław Hrycak i Darius Staliunas

Pierwszy numer ukazał się w 1965 r. i nosił tytuł „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej”. W 1992 r. tytuł rocznika zmieniono na „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”

ISSN 2353-6403